S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T O P P E L A D U G Å R D....1894. 06. 15  - 1948. 09. 30

Poststämplar   - Vykort  -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

 

Poststationen fanns till i Järnvägsstationen utmed linjen Malmö - Genarp.

Förste föreståndaren var Per Larsson.

1 mars 1914 tog Claes Johan Reinold Thörn över postgöromålen.

Johan Oskar Oscander var den siste postföreståndaren.