S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T O L Å N G A....1876. 11. 01  - 1910. 02. 28

Poststämplar      Vykort    Till första sidan

Poststationen fanns till i Länsmansbostället drygt en kilometer från Tolånga kyrka.

Föreståndare var kronolänsman Carl Johan Sjöström som hade  en årslön på 150:-kronor.

Här ett utdrag ur Postens cirkulär från 1876 om öppnandet och postutväxlingen för Tolånga.


Tidtabell för en gångpost linje från 1876 där Tolånga ingår.


En lantbrevbäringslinje mellan Sjöbo - Tolånga år 1898.


År 1890 fanns det en gångpostlinje mellan Tolånga - Esperöd på 0,7 km och 6 gånger i veckan gick gångposten.

Tillbaka till Skånes Postanstalter