T O L Å N G A   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 16


Normalstämpel 14 Typ. 1 och 2

Åter till första sidan.