S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T Å G A R P...1865. 08. 01  - 2002. 03. 21

Poststämplar Brev  -  Vykort  - Tidtabeller -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

År 1865 i Augusti månad öppnades poststationen i järnvägsstationen.

Förste föreståndaren blev Carl Hjalmar Lindskog.

Den 1 Oktober 1919 skildes järnvägen och posten åt.

Gerda Christina Lundblad blev då föreståndare.

Vykort på Tågarps järnvägsstation ca. 1920 talet

  «    Nästa sida  »