S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T O F T H Ö G....1895. 05. 01  - 1956. 06. 02

Poststämplar     Brevförsändelser     Till första sidan

 

Poststationen Tofthög fanns i järnvägsstationen utmed järnvägslinjen mellan Klagstorp - Rydsgård.

Stinsen Axel Hansson Freij var förste föreståndaren (1895 - 1908)

Johan Nilsson-Sjöholm tog över från  (1908 - 1915)

Sex  andra personer har tjänstgjort i Tofthög fram till stängningen 1956.

Järnvägstationen i Tofthög

Tillbaka till Skånes Postanstalter