S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T J Ö R N A R P....1874. 01. 01  - 2002. 02. 13

Poststämplar     Brevförsändelser     Reketikett     Vykort    Till första sidan

Förste postföreståndaren var handlanden P. Bengtsson.

När lantpoststationen 1875 flyttade in i järnvägsstationen blev det en ny föreståndare.

Nils Nilsson Björk tjänstgjorde fram till 1894.

Då tog stationsmästaren Nils Knutsson över.

Det är många fler som tjänstgjort i Tjörnarp.

En tidtabell för en gångpostlinje mellan Tjörnarp - Färingtofta år 1875.

Tillbaka till Skånes Postanstalter