S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T I R U P....1875. 01. 01 - 1877. 09. 30

Poststämpel  - Tidtabeller -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

Tirup blev en kortlivad lantpoststation på knappt två år.

Föreståndare var fjärdingsmannen Hans Nilsson med en årslön på 180:- kronor.

Nilsson skrev redan den 29 januari 1875 och begärde entledingande från 15 februari 1875.

Målarmästare Olof Lagerstedt i Tarsta fick ta över postsysslan.

Eftersom Lagerstedt bodde vid allmänna postvägen Billeberga - Svalöf så var Poststationen i hans hem.

Tirup hade Postutväxling med Billeberga.