S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T E C K O M A T O R P....1872. 05. 01  - 2002. 03. 20

Poststämplar   -  Brevförsändelser  -  Reketikett  - Vykort  - Tidtabeller -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

 

Posten i Teckomatorp öppnade en poststation i järnvägsstationen någon år efter järnvägens tillkomst.

Förste föreståndaren var Adolph Rosenqvist med en årslön på 180:-Kronor. ( 1872-1877)

Stationsinspektor Peter Hillman  övertog postsyslan fån 1877-1900 med ett årsarvode på 540:- kronor.

Följande personer har tjänstgjort som postföreståndare i Teckomatorp.

Sten Johan Philibert Molien  (1901-1913)

Olof Bengtsson ( 1913-1916)

Hilding Johannes Gottfrid Osberg (1916-1920)

m.fl

Vykort av järnvägsstationen i Teckomatorp ca.1900

Webbsidan uppdaterad:2019-05-11