S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T Ä P P E R Ö D ...1906. 02. 08 - 1927. 05. 31

Poststämplar    -   Cirkulär    -   Brev    -   Skånes Postanstalter   -  Till första sidan.

 

Poststationen var i samma byggnad som järnvägsstationen.

Stationsmästaren Anders Edvald Nilsson var föreståndare.

Nilssons årsarvode var 180:-kr om året.

Maria Cecilia Ekvall övertog postgöromålen 1 april 1921.

Poststationen drogs in 1927 på grund av dålig lönsamhet.

Täpperöds Järnvägsstation

Webbsidan uppdaterad 2017.07.08

  « Tillbaka        Nästa sida  »