S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

T Å N E B R O ...1895. 05. 01  - 1955. 05. 31

Poststämplar Brev  -  Vykort  -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

Post stationen Tånebro låg utmed järnvägs linjen mellan Trelleborg - Rydsgård.

Förste föreståndaren var stinsen Anders Göransson.

1 oktober 1896 tog Nils Persson Fyhr över som Postmästare.

I oktober 1898 fortsatte de järnvägsanstälda personerna att sköta postservicen.

Den 1 Juni 1955 var det Postombudet i Rydsgård som tog hand om posten.

Tånebro järnvägsstation ca. 1950 talet.

Personen på bilden är Inez Jönsson som var platsvakt från 1943.

  «  Till första sidan     Nästa sida  »