S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S V E N S T O R P....1870. 02. XX  - 1965. 05. 31

Poststämplar   -  Brevförsändelser  -  Reketikett  - Vykort  -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

 

Köpinge ja så var namnet 1866- 1867. Det blev stor förväxling med Köping i Västmanland.

Så man fick ändra namn till Svenstorp 1 maj 1867.

Stationsinspektor G Von Sydow var den som hade hand om postgöromålen.

År 1874 tog Axel Ludvig Lundgren över postsysslan.

Många fler har tjänstgjort i Svenstorp.

Svenstorp hade postutväxling med Pkxp 12 och Cimbrishamn

Här syns några olika tidtabeller för gångpost / Lantbrevbärings linjer som utgick från Svenstorp på 1800 talet