S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S V E N S K Ö P....1875. 08. 01 - 1961. 05. 27

Poststämplar   -  Brevförsändelser  -  Reketikett  -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

Föreståndaren Sven Mårtensson var med från 1875 och i 40 år innehade han postsysslan.

Den 1 april 1917 övertog Anna Victoria Larsson tjänsten som postföreståndare. (1917-1938)

Årsarvodet var för Anna 300 kr.

Ytterliggare 3 personer har tjänstgjort i Svensköp.

Svensköp utväxlade sin post med Hörby och Eferöd från 1875.

Några gångpost och lantbrevbärar linjer har  berört Svensköp.

Har kan man se tidtabellerna.