S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S V E D A L A ....1874. 12. 15 - 2002. 02. 25

Poststämplar     Brevförsändelser     Reketikett     Vykort    Till första sidan

Posten i Svedala öppnades i järnvägsstationen.

Stinsen Sv. Nordstrand blev den första föreståndaren för posten.

Den 1 november 1894 skildes järnvägen och posten från varandra.

Poststations föreståndare blev då G.M Pehrsson (1894-1895)

Fanjunkaren A. E. Horneij vikarierade från några månader år 1895.

1 april tog nämligen Elvira Berta Horneij över postsysslan.( 1895-1898)

Ett flertal andra personer har tjänstgjort i Svedala.

År 1875 hade Svedala postutväxling med några järnvägs linjer och postorter enligt listan nedan.

År 1888 fanns det en lantbrevbärings linje mellan,

Svedala - Vestra Kärrstorp  6 kilometer och 3 gånger i veckan gick lantbrevbäraren.


År 1911 fanns denna lantbrevbärar linjen till mellan,

Svedala - Lilla svedala 6 gånger i veckan gick  lantbrevbäraren.

Svedala järnvägsstation.

Tillbaka till Skånes Postanstalter