S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S V A L U F....1875. 01. 01 - 1879. 01. 31

Poststämpel  - Tidtabeller -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

 

Så här stavade man Postorten Svalöv från 1875 - 1879.

Ännu en av de många Poststationer som tillkom efter att kronobrevbäringen avskaffades.

Förste föreståndaren var kantorn N. Nilsson.

Det finns en del skrivelser bevarade i Postmuseeum i Stockholm som handlar om Svaluf Poststation.

Här kan man se en sådan.

Svaluf hade Postutväxling enligt PKXP 11.

Se även på Poststationen SVALÖF här.  Där man ändrat på stavningen med Ö istället för U.

Här ser du Poststationen SVALÖV som har ny stavning igen.