S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S V A L Ö V....1927. 07. 05 - 2002. 03. 20

Poststämplar     Brevförsändelser     Till första sidan

Här han man börjat med den nya stavningen Svalöv.

Se även på SVALUF  och SVALÖF.

Svalöv var förut en Poststation. när man skildes från Järnvägsstationen den 1 april 1926.

Blev det ny status till Postexpedition.

Föreståndaren blev Albert Melius Jönsson (1926 - 1943)

Erik Gustaf Lundberg ( 1943 - 1967) var nästa föreståndare.

Några till har tjänstgjort fram till 2002.

Tillbaka till Skånes Postanstalter