S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S V A L Ö V....1927. 07. 05 - 2002. 03. 20

Poststämplar   -  Brevförsändelser   -    Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Här han man börjat med den nya stavningen Svalöv.

Se även på SVALUF  och SVALÖF.

Svalöv var förut en Poststation. när man skildes från Järnvägsstationen den 1 april 1926.

Blev det ny status till Postexpedition.

Föreståndaren blev Albert Melius Jönsson (1926 - 1943)

Erik Gustaf Lundberg ( 1943 - 1967) var nästa föreståndare.

Några till har tjänstgjort fram till 2002.