S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S V A L Ö F....1886. 09. 18 - 1928. 10. 01

Poststämplar     Vykort     Paketadresskort    Till första sidan

När järnvägen tillkom i Svalöf öppnades samtidigt som järnvägsstationen,

även en Postexpedition i samma byggnad.

Föreståndare var Adolph  Rosenqvist som fick ett årsarvode på 600 kr.

I november 1905 tog Nils Wilhelm Nillson över postgöromålen.

Från Svlöf har det utgått några lantbrevbäringslinjer under 1800 talet.

Svalöf - Tirup - Svalöf  3 gånger i veckan  8 kilometer lång var färden år 1886.

Svalöf - Felestad - Svalöf 3 gånger i veckan 4 kilometer lång var färden år 1886.

Svalöf - Räfvatofta  2 gånger i veckan år 1902

Även en kärrpost linje gick mellan Svalöf - Sonnarp år 1888.

Notera att Postnamnet stavas med ett F på slutet mellan 1886 - 1928.

Stavningen var förut SVALUF.

Men redan Juni 1927 har den nya stavningen på Postorten blivit  SVALÖV.

Järnvägsstationen i Svalöv.

Tillbaka till Skånes Postanstalter