S V A L Ö F .....P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 14  typ.1


Normalstämpel 14  typ.2


Normalstämpel 58p.

Åter till första sidan.