S V A L Ö F .....P A K E T A D R E S S K O R T

 

Paketadresskort med normalstämpel 14 typ. 1

Åter till första sidan.