S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T U R E H O L M ....1886. 02. 01 - 1960. 06. 30

Poststämplar      Vykort      Brev     Reketikett     Till första sidan

 

Den 1 Februari öpppnad Poststationen Stureholm i järnvägsstationen.

Stationsinspektoren Theodor Sophus Elisaeus Krag blev föreståndare.

År 1895 blev Stationsföreståndaren Johan B:son ny Postföreståndare.

Ett antal har ytterliggare tjänstgjort i Stureholm fram till 1960.

 

Järnvägsstationen i Stureholm ca. 1950 talet

Tillbaka till Skånes Postanstalter