S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T R A N D B A D E N ....1910. 05. 01 - 1963. 09. 28

Poststämplar      Tidtabell     Vykort      Brev     Reketikett     Till första sidan 

 

Den 1 Maj öpppnad Poststationen Strandbaden i järnvägsstationen.

Stationsmästare Knut Johan Knutsson blev föreståndare.

Ytterliggare nio järnvägs anstälda har tjänstgjort som postföreståndare.

Efter stängningen ersattes Strandbaden av ett postombud   Höganäs POB 2,

( 30.09.1963 - 29.11.1969 )Postombudet var i BPs bensinmack. Esla Valborg Olsson var föreståndare.

Postombudet fortsatte nu med beteckningen Höganäs 1 POB 2 ( 01.12.1969 - 28.03.1973 )

Föreståndaren var nu Ella Jönsson.   Efter 1973 var det en lantbrevbärare från Höganäs 1

som förmedlade posten till Strandbaden. ( Lbb 2 Ingelsträde linjen)

Strandbadens järnvägsstation.

Tillbaka till Skånes Postanstalter