S T R A N D B A D E N   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel Typ.33.


Normalstämpel Typ.59b.

Lack och Rek sigill som använts i Strandbaden

Åter till första sidan.