S T R A N D B A D E N   B R E V

Brev med normalstämpel typ.33


 

Paketadresskort värde med normalstämpel typ.59b.

Brev stämplat sista dagen Strandbaden var i bruk.

Åter till första sidan.