S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T O R A   H E R R E S T A D....1909. 06. 01 - 1970. 09. 30

Poststämplar    Vykort     Brev    Till första sidan

 

Stora Herrestads första föreståndare var folkskolläraren Martin Håkansson.

I början på 1912 blev det hemmansägaren Håkan Månsson som tog över.

Den 1 juni 1909 öppnades en postföringslinje mellan Ystad och Stora Herrestad.

Linjen gick alla söckendagar fram och åter.

När Stora Herrestad stängdes 1970, så kom posten med lantbrevbäring från Ystad.

Lantbrevbärar Lbb.3 1969 - 1981.  Från 1981 -  var det Lbb. 6

Från ca.1960-1970 utgick det en lantbrevbärings linje från Stora Herrestad.

En Lbb stämpel i rektangelform har använts .

Tillbaka till Skånes Postanstalter