S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T O R A   H A R R I E ....1875. 01. 01 - 1979. 01. 31

Poststämplar   -  Vykort   -  Brev Tidtabell  -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

 

Stora Harries första föreståndare var Lantbrukaren Nils Anderssson som hade en årslön på 180:- kr.

Den 1 April övertog målarmästare B. Larsson befattningen som postföreståndare.

Stora Harrie hade postutväxling med några Postkuper, samt även med några Poststationer.