S T O C K A M Ö L L A N   R E K E T I K E T T E R

Typ. 4.2  ( Från ca. 1929 )


Typ.  5.1 ( Från ca.1945 )

Åter till första sidan.