S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T E N E S T A D....1874 .01. 01 - 1879. 04. 31

Poststämplar    Vykort    Tidtabeller    Till första sidan

 

Enligt beslut av generalpoststyrelsen den 30 oktober 1873.

Inrättades den en gångpostlinje mellan Sönnarslöfs kyrka och Stenestads kyrka.

Samtidigt tillkom det en Poststation i Stenestad.

Här syns tidtabbellen för gångpostlinjen.

( Fler tidtabeller finns här )

Kommunalnämndens ordförande Thomas Thoren blev den förste föreståndaren i Stenestads Poststation.

Tillbaka till Skånes Postanstalter