S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T E H A G ....1863 .02. 16 - 2002. 02. 08

Poststämplar - Brev - Reketikett - Vykort -Tidtabeller - Skånes Postanstalter - Till första sidan

Stehags Poststation fanns utmed Södra Stambanan.

Och i järnvägsstationen vid Stehag fanns även Poststationen.

Stehag utväxlade post med Malmö, Lund, Höör, Hessleholm, Elmhult via tågen på Södra Stambanan.

Stehags Poststation var en av dom första som satte upp en brevlåda utomhus på järnvägsstationen.

En stor fördel för innevånarna, dessa behövde inte passa några öppettider.

Förste föreståndaren var Stationsinspektor O Svensson.

Hans efterträdare varAnders Georg Bergholtz.

Ytterliggare ett antal har tjänstgjort på Stehags Poststation under dess verksamhet.