S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T Ä V I E B Y....1921. 01. 01 - 1964. 05. 30

Poststämplar      Brev     Till första sidan

 

Här har Stäfvie bytt namn till Stävieby.

Anledningen till namnbyttet var att det förekom postförväxlingen med Stävesjö.

Postföreståndare var Johannes Andersson som avgick med pension 1 juni 1928.

Det har tjänstgjort många föreståndare i Stävieby.

Johan Albert Lilleroos (1928-1934)   Jöns Emil Olsson (1934-1935)

Robert Edvin Johansson (1935-1938)    Birger Julius Andersson (1938)

August Edmund Widegren (1938-1942)    Otto Lulius Pettersson (1942-1946)

Samt ytterliggare 5  har tjänstgjort fram till stängningen av postkontoret.

Tillbaka till Skånes Postanstalter