S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T Ä V E S J Ö ....1941. 08. 18- 1952. 12. 31

Poststämplar   -  Brev  -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

OBS här stavas Stävesjö  utan ett F

Se även på Stäfvesjö.

(Det är samma Poststation man har bara ändrat stavningen)

 

Poststations föreståndare under perioden STÄVESJÖ var från 1941 - 1949 järnvägspersonalen.

Mellan 1949 - 1952 var postföreståndaren Edvard Latnz.