S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T Å N G B Y ....1901.11. 01 - 1970. 06. 30

Poststämplar    Vykort     Brev    Reketikett     Till första sidan

 

Stångbys poststation öppnades 1 november i järnvägsstationen.

Carl Eklundh blev den ansvarige för postgöromålen  (1901- 1910)

Den som fick ta över var Karl Emil Wilhelm Dahlen (1910-1917)

Ett antal övriga personer har tjänstgjort i Stångby.

Den 1 Juli 1970 ändrades Stångby till att bli LUND 14.

Stångby Järnvägsstation

Tillbaka till Skånes Postanstalter