S T Å N G B Y   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 33.

Normalstämpel 58p.

Normalstämpel 59b.

 Första sidan        Nästa sida

Åter till första sidan.