S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T Ä F V I E....1886. 09. 18 - 1920. 12. 31

Poststämplar     Postkort    Till första sidan

 

Järnvägsstationen i Stäfvie var också för Posten.

Olof Åkesson tjänst gjorde både som Postföreståndare och som stins ( 1886 - 1896 )

1 Oktober tog August Andersson över Postgöromålen fram till 14 November 1896.

Johannes Andersson som var ordinarie Postföreståndare  hade en tid tjänstgjort i Södervidinge.

J. Andersson var också med  när Poststationen Stäfvie namnändrades till STÄVIEBY.

Postortsnamnet Stävieby gäller från 1921.01.01.

Tillbaka till Skånes Postanstalter