S T Ä F V I E    P O S T S T Ä M P L A R

Posten i Stäfvie har bara använt en normalstämpel typ 14.

 

Åter till första sidan.