S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T Ä F V E S J Ö ....1884. 06. 01 - 1941. 08. 11

Poststämplar     Brev     Reketikett     Till första sidan

 

OBS här stavas Stäfvesjö med ett F.

Se även på Stävesjö.

Det är samma Poststation man har bara ändrat stavningen)

Stäfvesjö  Posten fanns till i järnvägsstationen på linjen Börringe - Anderslöf.

Stationsmästaren Jöns Lundgren fick ta ansvaret för postgöromålen ( 1884 - 1887)

Den första september 1887 tog Olof Nilsson Lindsjö över posthandteringen. (1887 - 1894)

Ola Nilsson Ringdal  fick uppdraget som både järnvägstjänsteman och Postföreståndare ( 1894 - 1900)

Stäfvesjö järnvägsstation

Webbsidan uppdaterad: 2019-05-10

Tillbaka till Skånes Postanstalter