S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T A F F A N S T O R P ...1875. 11. 01. - 2002. 02. 15

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

På järnvägslinjen mellan Lund - Trelleborg öppnades Poststionen Staffanstorp i järnvägsstationen.

Staffanstorps Poststaion utväxlade sin post med Pkxp 35 flera gånger om dagen år 1875.

Stinsen Anton Emil Hallberg var den första föreståndaren för posten.

Staffanstorps järnvägsstation ca 1940 talet