S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T A F F A N S T O R P ...1875. 11. 01. - 2002. 02. 15

Poststämplar    Brev    Vykort     Reketikett     Till första sidan

 

På järnvägslinjen mellan Lund - Trelleborg öppnades Poststionen Staffanstorp i järnvägsstationen.

Staffanstorps Poststaion utväxlade sin post med Pkxp 35 flera gånger om dagen år 1875.

Stinsen Anton Emil Hallberg var den första föreståndaren för posten.

Staffanstorps järnvägsstation ca 1940 talet

Tillbaka till Skånes Postanstalter