S T A F F A N S T O R P   P O S T S T Ä M P L A R

Hela 56 olika stämpeltyper har använts i Staffanstorp.

Här syns några av dessa.

Normalstämpel 16 känd mellan 1875-1888

Finns i två olika stämpeltyper.


Normalstämpel 59b. känd mellan 1946-1996

Finns i två olika stämpeltyper.


Normalstämpel 58a. A känd mellan 1956-1993


Normalstämpel 60c. C känd mellan 1958-1978

Åter till första sidan.