S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S T A B B A R P S ..G R U V A....1933 .07. 04 - 1954. 09. 30

Poststämplar - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Poststationen Stabbarps Gruva har här namnändrats, bokstaven f har tagits bort på Grufva.

Namnändringen gjordes någon gång i juli månad 1933.

Postföreståndare då var Elfrida Andersson (1931-1939)

Även följande föreståndare har tjänstgjort i Stabbarps Gruva.

Tora Ingeborg Nilsson (1939-1942)

Svea Elisabeth Nilsson (1942-1950)

Hilda Josefin Zander (1950-1954)

Se även på:

Stabbarps Grufva