S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö V D E B O R G      1931.03.06  -  1960. 06. 30

Poststämplar      Brevförsändelser     Till första sidan

 

Här har man gjort en namnändring med att stava Sövdeborg med ett V.

Föreståndare under denna perioden var Ehrnfrid Valdemar Nilsson.

År 1937 tog Elsa Karolina Nilsson över postgöromålen fram till stängningen 1960.

Se även på   SÖFDEBORG

Tillbaka till Skånes Postanstalter