S Ö V D E B O R G    P O S T S T Ä M P L A R

 

Normalstämpel typ.14

Åter till första sidan.