S Ö V D E B O R G    B R E V F Ö R S Ä N D E L S E R.

Militärbrevkort med nst.59b

Militärbrev med PA 1068 N poststämpeln.

En Minnespoststämpel från Sövdeborgs Lägret.

Åter till första sidan.