S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S O N N A R P....1875 .01. 01 - 1939. 05. 14

Poststämplar    Brev    Vykort    Reketikett    Reklamation     Till första sidan

 

Här en postort som fick ett felaktikt namn. Sannarp var det igentligen som poststationen skulle heta.

Otydlig skrift gjorde att det blev Sonnarp.

Sonnarp ligger i Ask socken.

Länsmannen A. Gyllensvärd var den förste föreståndaren med en årslön på 240 kr.

Den 7 augusti övertog änkefru Wilhelmina Gyllensvärd postsysslan.

Den 1 juli 1894 tog snickaren Pehr Månsson över.

15 maj 1939 namnändrades poststationen till SKÅNE-ASK.


År 1877 fanns denna gångpostlinjen mellan Marieholms och Röstångas Postkontor.


En lantbrevbäringslinje gick mellan Axelvold - Konga - Sonnarp år 1887-1889.

Sträckan var 1,1 mil och 6 gånger i veckan gick lantbrevbäraren.


År 1890 - 1912 fanns denna lantbrevbäringslinjen mellan Sonnarp - Konga - Sonnarp.

0,4 mil var sträckan och 6 gånger i veckan gick lantbrevbäraren.


En linje som använde häst och vagn var mellan Svalöf - Torrlösa By - Vidtsköfle skolhus - Gryttinge - Sonnarps Postkontor.

0,5 mil var sträckan och 6 gånger i veckan. Detta var år 1888 - 1898.

Tillbaka till Skånes Postanstalter