S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S O N N A R P....1875 .01. 01 - 1939. 05. 14

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Reklamation - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Här en postort som fick ett felaktikt namn. Sannarp var det igentligen som poststationen skulle heta.

Otydlig skrift gjorde att det blev Sonnarp.

Sonnarp ligger i Ask socken.

Länsmannen A. Gyllensvärd var den förste föreståndaren med en årslön på 240 kr.

Den 7 augusti övertog änkefru Wilhelmina Gyllensvärd postsysslan.

Den 1 juli 1894 tog snickaren Pehr Månsson över.

15 maj 1939 namnändrades poststationen till SKÅNE-ASK.


År 1877 fanns denna gångpostlinjen mellan Marieholms och Röstångas Postkontor.


En lantbrevbäringslinje gick mellan Axelvold - Konga - Sonnarp år 1887-1889.

Sträckan var 1,1 mil och 6 gånger i veckan gick lantbrevbäraren.


År 1890 - 1912 fanns denna lantbrevbäringslinjen mellan Sonnarp - Konga - Sonnarp.

0,4 mil var sträckan och 6 gånger i veckan gick lantbrevbäraren.


En linje som använde häst och vagn var mellan Svalöf - Torrlösa By - Vidtsköfle skolhus - Gryttinge - Sonnarps Postkontor.

0,5 mil var sträckan och 6 gånger i veckan. Detta var år 1888 - 1898.