S O N N A R P   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 16 känd mellan 1876-1887


Normalstämpel 14 känd mellan 1888-1922


Normalstämpel 58q. känd mellan 1922-1938


Normalstämpel 62b. POB känd mellan 1936-1939

Postombudet var verksam i Konga.

Åter till första sidan.