S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö F D E B O R G....1876. 11. 01  - 1879. 01. 31   (Period 1)

S Ö F D E B O R G....1893. 09. 22  - 1931. 02. 12   (Period 2)

Poststämplar      Brevförsändelser     Reketikett     Vykort     Till första sidan

Den förste föreståndaren var Andreas Lagergren med ett års arvode på 100:- kronor.

Den 1 oktober 1877 tog skomakaren Nils Ringström över postföreståndar jobbet.

Den 31 januari 1879 upphörde Söfdeborgs poststation.

Det infördes gångpostlinje mellan Söfdeborg - Sjöbo istället.

Sträckan var 1.6 mil och lantbrevbäraren gick denna sträckan 2 gånger i veckan.

Det fanns även en lantbrevbärings linje mellan Söfdeborg-Söfde år 1900.

Söfdeborg-Bellinga var en annan lantbrevbärgislinje som var igång år 1901.

År 1905 fanns även denna lantbrevbäringslinjen mellan Söfdeborg-Amalienlund.

Poststationen Söfdeborg återkom igen den 22 september 1893 i samband med järnvägsstationens öppnande.

I början på mars 1931 namnändrades poststationen till   SÖVDEBORG .

Tillbaka till Skånes Postanstalter