S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö D R A   R Ö R U M....1875. 08. 01 - 1879. 01. 31 (Period 1)

S Ö D R A   R Ö R U M....1882. 01. 01 - 1967. 01. 31 (Period 2)

 Poststämplar    Brevförsändelser    Vykort    Till första sidan

Posten I Södra Rörum expedierade sin post via Höör år 1875.

När lantbrevbäring infördes så blev det post utväxling med Hörby 1879.

Skolläraren Ola Svensson var den förste post föreståndaren ( 1875- 1879)

Sördra Rörums Poststation har varit verksam i två olika perioder enligt ovan.

Här syns två tidtabeller på gångpostlinjer i gång mellan 1875 - 1879.

 

I slutet på januari 1879 stängdes posten i Södra Rörum.

Samtidigt tillkom några lantbrevbärings linjer.

År 1879 lantbrevbärings linje mellan Höör - Södra Rörum 1.7 mil lång och 4 gånger i veckan.

Nils Persson var det som tjänst gjorde som lantbrevbärare.

År 1895 fanns det en lantbrevbärings linje mellan Ludvigsborg - Södra Rörum 1.1 mil och 2 gånger i veckan.

När Post stationen åter öppnades 1 januari 1882 återanstäldes Ola Svensson.

Olas dotter Hanna Emilia Svensson övertog post göromålen  15 september 1892.

Den 1 juli 1896 blev det handlande Olof Rudolf Mårtensson som blev föreståndare.

Ytterligare två personer har tjänst gjort som Post föreståndare fram till 1967.

Tillbaka till Skånes Postanstalter