S Ö D R A   R Ö R U M     P O S T S T Ä M P L A R

Södra Rörum har använt följande poststämplar.

Normalstämpel typ. 16.

Samma stämpel har använts i även andra perioden från 1882.


Nst. typ 14

Åter till första sidan.