S Ö D R A   R Ö R U M     B R E V F Ö R S Ä N D E L S E R.

Brev med nst. 16 och är från första perioden. (1875-1879)


Brev stämplat sista dagen.

Nst. 59c. B

Åter till första sidan.