S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö D R A   L Y C K Å S  ....1893 .10. 16 - 1903. 04. 30

Poststämplar   -  Vykort   -   Skånes Postanstalter   -   Till första sidan

Posten öppnades i järnvägsstationen 1893.

Ansvarig för post göromålen blev Anders Åberg.

Post stationen namn ändrades  den 1 maj 1903 till  HÖGESTAD

Anledningen till namn bytet var att mycket post skickades till Lyckås i  Jönköping's län.

År 1900 utgick det en lantbrevbärings linje mellan Södra Lyckås - Högestad 6 gånger i veckan.

När namn bytet blev Högestad tjänst gjorde följande.

Åberg tjänst gjorde till 1922.

N.A.V Andersson tog över post sysslan 1922 - 1930.

Karl Edvin August Hansson 1930 - 1933.

Johan N:son Östberg 1933 - 1938.

Klara Ester Pryd 1938 - 1954.