S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö D E R H V I D I N G E....1886. 09. 18  - 1912. 02. 20

S Ö D E R V I D I N G E....1912. 06. 16  - 1966. 05. 21

Poststämplar      Brevförsändelser      Reketikett    Till första sidan

När järnvägen mellan Malmö - Billesholm öppnades så tillkom det en poststation i järnvägsstationen.

Man stavade Söderhvidinge med ett H från 1886 - 1912.

Någon gång under första delen på 1912 så togs H bort på Södervidinge.

Den  förste föreståndaren var Järnvägsmannen Johannes Andersson som tjänstgjorde i 10 år.

Efterträdare blev August Andersson .

Ytterliggare 8 Postföreståndare har tjänstgjort i Södervidinge.

Redan år 1879 fick man post via denna gångpostlinjen.

Efter stängningen 1966 kommer det en lantbrevbärare ( Lbb 3 linjen) från Kävlinge med posten.

Tillbaka till Skånes Postanstalter