S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö D E R V Ä R N....1894. 10. 01  - 1909. 10. 31

Poststämplar      Brevförsändelser      Reketikett     Till första sidan

 

Södervärns Poststation fanns till i Järnvägsstationen.

Förste föreståndaren var Carl Gustav Landgren. Med en årslön på 180 kronor.

Södervärn hade postutväxling med Pkxp 30 och 33 på linjen Malmö - Ystad.

Samt med Pkxp 65 på linjen Malmö - Trelleborg -Klagstorp.

Här kan man läsa om en Lantbrevbärar  linje i Södervärn

Södervärns järnvägsstation

Tillbaka till Skånes Postanstalter