S Ö D E R V Ä R N   P O S T S T Ä M P E L

Södervärn har bara använt denna stämpeltypen.

Normalstämpel typ. 14

Åter till första sidan.